برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
d

dsdsdasds

1 دقیقه زمان مطالعه

{“questions”:{“wy6r5”:{“id”:”wy6r5″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””},”ai6vn”:{“id”:”ai6vn”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””}}}

آ

آزمون کمک های اولیه

1 دقیقه زمان مطالعه

{“questions”:{“fu7d3”:{“id”:”fu7d3″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u06cc\u0633\u0634\u06cc\u0634\u0633″,”desc”:”\u06cc\u0633\u0634\u06cc”,”hint”:””,”answers”:{“qlmt1”:{“id”:”qlmt1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u06cc\u0633\u0634\u06cc\u0633\u0634\u06cc”},”ar6cw”:{“id”:”ar6cw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0634\u0633\u06cc”,”isCorrect”:”1″},”pos9y”:{“id”:”pos9y”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u06cc\u0634\u0633\u06cc\u0634″},”yos33″:{“id”:”yos33″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u06cc\u0634\u0633\u06cc\u0633\u0634\u06cc”}}}}}

آ

آزمون منشی امور پزشکی

1 دقیقه زمان مطالعه

{“questions”:{“csfm0”:{“id”:”csfm0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u06cc\u0633\u0634\u06cc\u0633\u0634″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ckkat”:{“id”:”ckkat”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0633\u0634\u06cc\u0634\u0633\u06cc”},”tr2hf”:{“id”:”tr2hf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0634\u0633\u06cc\u0633\u0634\u06cc”},”hh5s8″:{“id”:”hh5s8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0633\u0634\u06cc\u0634\u06cc\u0634″},”wknwd”:{“id”:”wknwd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u06cc\u0634\u0633\u06cc”}}}}}

آ

آزمون دستیار قفسه چینی دارو

1 دقیقه زمان مطالعه

{“questions”:{“hzkfi”:{“id”:”hzkfi”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0641\u0642\u0633\u0628\u06cc\u0633\u0628\u0633\u06cc\u0628\u0633\u06cc\u0628″,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ha0rf”:{“id”:”ha0rf”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0628\u06cc\u0633\u0628\u0633\u06cc”},”8d722″:{“id”:”8d722″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0628\u0633\u06cc\u0628\u0633\u06cc”},”9l2u1″:{“id”:”9l2u1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0628\u0633\u06cc\u0628\u06cc\u0633″},”h95vi”:{“id”:”h95vi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0628\u0633\u06cc\u0628\u06cc\u0633″,”isCorrect”:”1″}}},”2nepf”:{“id”:”2nepf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0628\u0633\u06cc\u0628\u0633\u06cc”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“a1gru”:{“id”:”a1gru”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0632\u0638\u0637\u0632\u0638\u0637\u0632″},”ympay”:{“id”:”ympay”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0638\u0637\u0632\u0637\u0638\u0632\u0638\u0637″},”1gtxq”:{“id”:”1gtxq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0632\u0638\u0637\u0632\u0638″,”isCorrect”:”1″},”14u4g”:{“id”:”14u4g”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0632\u0638\u0637\u0632\u0637\u0638″}}}},”results”:{“4kh1o”:{“id”:”4kh1o”,”title”:””,”image”:””,”imageId”:””,”min”:”0″,”max”:”1″,”desc”:”[\/epcl_button]”,”redirect_url”:””}}}